Map

Please see printable directions in Vietnamese below if coming by taxi.

Taxi Directions in Vietnamese:

(Please take me to CMC building on Duy Tan St, Cau Giay Dict):

Làm ơn đưa tôi đến tòa nhà CMC trên đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy.

From Ciputra:

Nguyễn Hoàng Tôn - Rẽ phải vào đường Lạc Long Quân - Rẽ phải xuống đường Hoàng Quốc Việt - Rẽ trái sang đường Nguyễn Phong Sắc - Đi thẳng Trần Thái Tông - rẽ phải vào Duy Tan - CMC ở phía tay trái

From Xuân Diu Street:
 

Xuân Diệu - Nghi Tàm - Thanh Niên - Thụy Khuê - rẽ trái vào Văn Cao - Rẽ phải vào Đào Tấn - Đi thẳng Nguyễn Khánh Toàn đến bùng binh - rẽ trái sang phố Trần Đăng Ninh - rẽ phải ra Cầu Giấy - đi thẳng đường Cầu Giấy - rẽ trái sang đường Trần Thái Tông - rẽ phải vào Duy Tân - CMC ở phía tay trái. 

(From Hoan Kiem Lake) T H Hoàn Kiếm:

Đi đường Hàng Bông, rẽ đường Điện Biên Phủ, rẽ phải sang đường Trần Phú, đi theo đường Sơn Tây ra đường Kim Mã. Đi hết Kim Mã, rẽ sang đường Xuân Thủy. Rẽ trái ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, rẽ phải ở đường Duy Tân.

(From Crown Plaza) T Crown Plaza:

Đường Lê Đức Thọ rẽ phải ra đường Hồ Tùng Mậu, đi thẳng sang đường Xuân Thủy. Rẽ phải ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, rẽ phải ở đường Duy Tân.

(From Noi Bai Airport) T Sân Bay Ni Bài:

Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, đi thẳng đến đường Phạm Văn Đồng. Rẽ trái ở đường Xuân Thủy. Rẽ phải ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, rẽ phải ở đường Duy Tân.

  

 

Contact Us